Työmarkkinaosapuolien aikaansaannos

Työehtosopimus

Työehtosopimus muodostuu, kun työnantajien liitto tai yksittäinen työnantaja ja kauppaliitto pääsevät sopimukseen työntekijäryhmän työsopimuksen ehdoista. Tällaisia sopimuksia voidaan tehdä myös julkisella sektorilla työntekijöitä varten (keskus- ja paikallishallitus ja seurakunnat). Työehtosopimukset solmitaan kiinteälle ajanjaksolle. Ne sitovat allekirjoittaneita työnantajien ja työntekijöiden organisaatioita ja niiden jäseniä. Työehtosopimus vaatii, että allekirjoittaneet organisaatiot valvovat, että yksittäiset työnantajat ja työntekijät noudattavat sen ehtoja.

Työmarkkinajärjestöt

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC ja työnantajan lobbaustyökalut BUSINESSEUROPE ja CEEP solmivat koko Euroopan Unionin kattavat pääsopimukset. Tällaiset Euroopanlaajuiset sopimukset on solmittu aiheista, kuten vanhempainvapaa, osa-aikaistyö, määräaikaistyö, etätyö ja työhön liittyvä …

Valtion virka- ja työehtosopimus